maandag 14 maart 2016

Voorlopig koopcontract

Voorlopig koopcontract


Het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen. De term voorlopig is daarbij flink misleidend. Als u het koopcontract ondertekent, dan is de koop wel degelijk definitief. In de praktijk wordt er echter meestal wel een ontbindende voorwaarde in het contract opgenomen op basis waarvan de (ver)koop ontbonden kan worden.
Gebruikte begrippen in voorlopig koopcontract


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
ontbindende voorwaarde
  ... een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beëindigd...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer