maandag 14 maart 2016

voogdij

voogdij


Onder voogdij verstaan we de vervanging door een voogd van de ouderlijke macht over minderjarigen en hun goederen.

Voogdij is bijvoorbeeld noodzakelijk bij het overlijden van één der ouders, of indien de ouders bij rechterlijk vonnis van de ouderlijke macht zijn ontheven of uit de ouderlijke macht zijn ontzet.

Voogdij wordt ingesteld ingevolge een rechterlijke beslissing of met rechterlijke kennisneming of goedvinden.
Gebruikte begrippen in voogdij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer