maandag 14 maart 2016

voogd

voogd


Een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt, als de minderjarige niet onder de ouderlijke macht valt.

Een voogd kan worden aangewezen bij testament of door de kantonrechter. Bij het overlijden van één der ouders is de ander in principe van rechtswege voogd.
Gebruikte begrippen in voogd


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


minderjarige
  ... een minderjarige is iemand die nog geen 18 jaar is ongehuwd is en niet gehuwd geweest is...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
testament
  ... het testament wordt ook wel de uiterste wil genoemd het is een herroepelijke verklaring van iemand deze wordt testateur...Lees meer

Begrippen waar voogd in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


voogdij
  ... onder voogdij verstaan we de vervanging door een voogd van de ouderlijke macht over minderjarigen en hun goederen...Lees meer
toeziend voogd
  ... een toeziend voogd is een door de rechter als zodanig benoemd natuurlijke persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid belast...Lees meer