dinsdag 15 maart 2016

verklaring van geen bezwaar

verklaring van geen bezwaar


Een verklaring van geen bezwaar is een verklaring van de Minister van Justitie dat er geen bezwaar bestaat tegen de oprichting van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap volgens de daartoe aan hem voorgelegde akte van oprichting of ontwerp daarvan.

Een dergelijke verklaring van geen bezwaar is een ontstaansvoorwaarde voor een besloten en een. naamloze vennootschap.
Gebruikte begrippen in verklaring van geen bezwaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer