dinsdag 15 maart 2016

verjaring

verjaring


verjaring is een door de wet erkend middel om, mits aan bepaalde vereisten is voldaan,

1. van een schuld bevrijd te worden.
Deze vorm wordt bevrijdende, vernietigende of extinctieve verjaring genoemd.

2 een persoonlijk c.q. een zakelijk recht te verkrijgen.
Hierbij spreken we van verkrijgende of acquisitieve verjaring..

Een feitelijke toestand die gedurende lange tijd heeft bestaan wordt door verjaring rechtsgeldig.
Gebruikte begrippen in verjaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


extinctieve verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd het is een vorm van verjaring waardoor de...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer

Begrippen waar verjaring in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bevrijdende verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd...Lees meer
extinctieve verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd het is een vorm van verjaring waardoor de...Lees meer
vernietigende verjaring
  ... bevrijdende verjaring wordt ook wel extinctieve of vernietigende verjaring genoemd...Lees meer
verjaring van een coupon
  ... onder verjaring van een coupon verstaan we het na 5 jaar niet meer betalen van de coupon door een debiteur...Lees meer
verjaring vakantiedagen
  ... onder verjaring vakantiedagen verstaan we het feit dat vakantiedagen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
verjaring van de hoofdsom
  ... onder de verjaring van de hoofdsom verstaan we het feit dat de verplichting tot het aflossen van...Lees meer