woensdag 16 maart 2016

verificatievergadering

verificatievergadering


De verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris, waarin over de erkenning (verificatie) van de ingediende vorderingen op de failliete debiteur wordt beraadslaagd.
Gebruikte begrippen in verificatievergadering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


curator
  ... onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
rechtercommissaris
  ... de rechtercommissaris is een rechter bij een arrondissementsrechtbank die belast is met...Lees meer
verificatie
  ... onder verificatie verstaan we een onderzoek naar de echtheid of juistheid van een document...Lees meer

Begrippen waar verificatievergadering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


homologatie van een akkoord
  ... onder de homologatie van een akkoord verstaan we de bekrachtiging door de rechtbank van een akkoord dat...Lees meer
akkoord bij een failissement
  ... Onder een akkoord bij een failissement verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door de failliet voor akkoord bij...Lees meer