vrijdag 18 maart 2016

Vennootschap in oprichting

Vennootschap in oprichting


Onder een vennootschap in oprichting verstaan we het stadium, voorafgaande aan de oprichting van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap, waarin de oprichter(s), rechtshandelingen ten behoeve van de op te richten besloten of naamloze vennootschap kunnen aangaan.

Deze rechtshandelingen binden de eenmaal opgerichte naamloze of besloten vennootschap eerst door haar uitdrukkelijke of stilzwijgende bekrachtiging.
Gebruikte begrippen in vennootschap in oprichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer