dinsdag 22 maart 2016

Sekwestratie

Sekwestratie


Onder sekwestratie verstaan we het In bewaring geven bij een derde, al dan niet op bevel van de rechter, van bijv. een som geld waarover een geschil bestaat.
Gebruikte begrippen in sekwestratie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer