maandag 14 maart 2016

economische wetenschap

economische wetenschap


De economische wetenschap bestudeert de menselijke behoeftebevrediging voor zover het daarbij gaat om het kiezen uit schaarse alternatief aanwendbare middelen.

Gebruikte begrippen in economischewetenschap


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer