maandag 14 maart 2016

Wettelijk vertegenwoordiger

Wettelijk vertegenwoordiger


Onder een wettelijke vertegenwoordiger verstaan we een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op grond van wettelijke bepalingen is aangewezen om op te treden in plaats van iemand die handelingsonbekwaam is. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/03/economie-wettelijk-vertegenwoordiger.html
Gebruikte begrippen in wettelijkvertegenwoordiger


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer