maandag 14 maart 2016

Wet Selectieve Investeringsregeling

Wet Selectieve Investeringsregeling


De Wet Selectieve Investeringsregeling of ook wel SIR genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om investeringen in bepaalde gebieden, met name in de Randstad en op de Veluwe, tegen te gaan.

Dit werd bereikt door de betaling van een premie aan de overheid verplicht te stellen bij investeringen in deze gebieden.

Deze regeling is in 1981 tot nader order opgeschort.
Gebruikte begrippen in wet selectieve investeringsregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer