maandag 14 maart 2016

Voorziening Algemene Risico

Voorziening Algemene Risico


Onder de Voorziening Algemene Risico's, meestal afgekort tot VAR, verstaan we een vorm van voorziening bij de banken voor het opvangen van verliezen uit hoofde van bijv. kredietverlening.

 De banken zijn niet verplicht de VAR afzonderlijk op hun balans te vermelden en nemen deze op onder de post crediteuren.

 Het gedeelte van de VAR waartegenover niet direct aanwijsbare risico's staan, behoort tot de zogeheten geheime reserve.
Gebruikte begrippen in voorziening algemene risico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer