maandag 14 maart 2016

voorzichtigheidsbeginsel

voorzichtigheidsbeginsel


Onder het voorzichtigheidsbeginsel verstaan we een boekhoudkundige regel waarbij activa (bezittingen) nooit hoger en (passiva)  schulden nooit lager dan de werkelijke waarde weergegeven mogen worden
Gebruikte begrippen in voorzichtigheidsbeginsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer