maandag 14 maart 2016

Vooruitontvangen termijnen

Vooruitontvangen termijnen


Vooruitontvangen termijnen is een post op een balans van een aannemer die aanbetalingen en deelbetalingen vertegenwoordigt, die hij heeft ontvangen van een aanbesteder van een groot en langlopend werk.
Gebruikte begrippen in vooruit ontvangen termijnen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer