maandag 14 maart 2016

Voortzettingsbeding

Voortzettingsbeding


Het voortzettingsbeding is een beding in een contract van een vennootschap onder firma bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij het overlijden van één van de partners waarbij de vennootschap tussen de overblijvende vennoten al dan niet te zamen met één of meer erfgenamen van de overleden vennoot wordt voortgezet.
Gebruikte begrippen in voortzettingsbeding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer