maandag 14 maart 2016

Voorschotrente

Voorschotrente


Onder de voorschotrente verstaan we de rente die De Nederlandsche Bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen onderpand, meestal overheidspapier.

Dit geld wordt door de banken in het algemeen in de vorm van een rekeningcourantkrediet opgenomen.
Gebruikte begrippen in voorschotrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rekeningcourantkrediet
  ... een rekeningcourantkrediet is een mogelijkheid tot kortstondig rood staan meestal maximaal 3 maanden het maximum bedrag dat men rood mag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar voorschotrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beroep van banken op de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een beroep van de banken op de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
contingenteringsregeling van de Nederlandsche Bank NV
  ... de zogenaamde contingenteringsregeling van de nederlandsche bank nv is een regeling die geldt voor banken...Lees meer