maandag 14 maart 2016

Voorrecht van uitwinning

Voorrecht van uitwinning


Onder het Voorrecht van uitwinning verstaan we het voorrecht van de borgen om te eisen, dat de crediteur eerst de goederen van de debiteur uitwint, alvorens zijzelf worden aangesproken.

Doorgaans wordt met de borgen overeengekomen dat zij van dit voorrecht afstand doen.
Gebruikte begrippen in voorrecht van uitwinning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
uitwinning
  ... onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te...Lees meer