maandag 14 maart 2016

Voorovereenkomst

Voorovereenkomst


Onder een voorovereenkomst verstaan we een vorm van een overeenkomst ,waarbij partijen zich verplichten tot het sluiten van een bepaalde andere overeenkomst zodra een der partijen zulks wenst.

Voorbeeld: een eigenaar verplicht zich zijn huis tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen aan zijn wederpartij indien en zodra deze wil kopen.
Gebruikte begrippen in Voorovereenkomst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer