dinsdag 15 maart 2016

volksverzekering

volksverzekering


Een volksverzekering is een sociale verzekering die geldt voor alle ingezetenen. Voorbeelden zijn  of waren (het verandert nog wel eens): AAW, AWBZ, AOW, ANW, AKW
Gebruikte begrippen in volksverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer

Begrippen waar volksverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


algemene nabestaandenwet
  ... De algemene nabestaandenwet is een volksverzekering aan nabestaanden die onder bepaalde voorwaarden een uitkering kan verstrekken deze uitkering is...Lees meer
ANW
  ... De anw ofwel de algemene nabestaandenwet was een volksverzekering die een uitkering verschaft aan weduwen weduwnaars en wezen...Lees meer