dinsdag 15 maart 2016

Verzekeringsdocument voor documentair krediet

Verzekeringsdocument voor documentair krediet


Een verzekeringsdocument voor documentair krediet is een document dat betrekking heeft op de verzekering (van goederen).

In de uniforme regelen en usances voor documentaire kredieten is aangegeven aan welke voorwaarden verzekeringsdocumenten moeten voldoen voor hun aanvaarding onder een documentair krediet.
Gebruikte begrippen in verzekeringsdocument voor documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer