dinsdag 15 maart 2016

Vervalkalender

Vervalkalender


Een vervalkalender is een tijdsgebonden schematische weergave waarbij vorderingen en schulden van een bepaalde soort zijn gerubriceerd en gesorteerd op afloopdatum .
Gebruikte begrippen in vervalkalender


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer

Begrippen waar vervalkalender in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


vervalkalendervan de nederlandsche bank nv
  ... onder de vervalkalender van de nederlandsche bank nv verstaan we een regeling van de nederlandsche...Lees meer