dinsdag 15 maart 2016

Vertragingsrente

Vertragingsrente


De vertragingsrente is de rente die de aannemer u in rekening brengt als u een bouwtermijn te laat betaalt.
Gebruikte begrippen in vertragingsrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer