dinsdag 15 maart 2016

verticale prijsbinding

verticale prijsbinding


We spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs deze zijn producten dient te verkopen.

Prijsafspraken op basis van verticale prijsbinding zijn op grond van de mededingingswet verboden.

Een uitzondering op deze mededingingswet bestaat voor de vaste boekenprijs.
Gebruikte begrippen in verticale prijsbinding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
mededingingswet
  ... medezeggenschap is het recht van werknemers om mee te praten over bepaalde besluiten die hun werkgever wil nemen...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar verticale prijsbinding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


antitrustwetgeving
  ... De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton...Lees meer
adviesprijs
  ... Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening...Lees meer