dinsdag 15 maart 2016

Verstrekkingsnorm voor een hypotheek

Verstrekkingsnorm voor een hypotheek


De verstrekkingsnorm voor een hypotheek is de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever maximaal wil uitlenen tegen onderpand van hypotheek.

Gewoonlijk wordt de norm uitgedrukt in een percentage van de executiewaarde van het onderpand.

Afhankelijk van de aard van het onderpand ligt het percentage voor hypotheken ongeveer tussen 80 en 99 procent.
Gebruikte begrippen in verstrekkingsnorm voor een hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
verstrekkingsnorm
  ... onder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever meestal een bank maximaal...Lees meer