dinsdag 15 maart 2016

verschot

verschot


Onder een verschot verstaan we een door een cliënt te betalen uitgaven die een bank heeft voorgeschoten en die niet in een provisietarief zijn begrepen, bijvoorbeeld kosten van een speciale koerier of van een deurwaarder.
Gebruikte begrippen in verschot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer