dinsdag 15 maart 2016

vermogenswinstbelasting

vermogenswinstbelasting


Onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten zoals onroerend goed en effecten.

Vermogenswinstbelasting komt (nog) niet in Nederland voor.
Gebruikte begrippen in vermogenswinstbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer