dinsdag 15 maart 2016

vermogensbelasting

vermogensbelasting


Onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen, verminderd met de van toepassing zijnde vrijstellingen.
Gebruikte begrippen in vermogensbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar vermogensbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fiscaal vermogen
  ... onder het zogenaamd fiscaal vermogen verstaan we het totaal van bezittingen en verplichtingen zoals dat voor de vermogensbelasting moet...Lees meer
aanwas
  ... Onder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen....Lees meer
capital gain tax
  ... de capital gain tax is de vermogensbelasting in de usa er wordt bij de capital gain tax belasting betaald...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer