dinsdag 15 maart 2016

Vermindering van kapitaal

Vermindering van kapitaal


Bij een vermindering van kapitaal hebben we het over een verlaging van het geplaatst kapitaal.

Bij een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap mag het geplaatst kapitaal na een desbetreffende vermindering daarvan niet minder bedragen dan een vijfde van het maatschappelijk kapitaal.
Gebruikte begrippen in vermindering van kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer