dinsdag 15 maart 2016

verhandelbare emissierechten

verhandelbare emissierechten


Onder zogenaamde verhandelbare emissierechten verstaan we het recht dat een bedrijf heeft om een eigen overschot ban een bepaalde hoeveelheid uitstoot van vervuilende stoffen door te verkopen aan een ander bedrijf dat meer uitstoot produceert dan is toegestaan .
Gebruikte begrippen in verhandelbare emissierechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
emissierechten
  ... emissierechten worden verhandeld tussen bedrijven met veel milieuonvriendelijke co2 uitstoot en milieuvriendelijke bedrijven zonder of met weinig van deze uitstoot...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer