woensdag 16 maart 2016

Verhandelbaar exemplaar van een connossement

Verhandelbaar exemplaar van een connossement


Een Verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement. Deze geeft recht op de uitlevering van de goederen en is nog niet op basis van de cassatorische clausule buiten rechte is gesteld.
Gebruikte begrippen in verhandelbaar exemplaar van een connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
cassatorische clausule
  ... onder een cassatorische clausule bij een handels document waarvan er meerdere zijn uitgeschreven verstaan we dat elk exemplaar gelijk...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
uitlevering
  ... onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald...Lees meer