woensdag 16 maart 2016

Vereniging van Appartementseigenaren

Vereniging van Appartementseigenaren


Een Vereniging van Appartementseigenaren is een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte bij het splitsen van een gebouw in appartementen.

Deze vereniging is rechtspersoon en voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging.

Het bestuur wordt gevormd door de administrateur.
Gebruikte begrippen in vereniging van appartementseigenaren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer