woensdag 16 maart 2016

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid


Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt ook wel een formele vereniging genoemd.

Het is een vereniging die opgericht is bij notariële akte.

De akte moet gesteld zijn in de Nederlandse taal en bevat de statuten .

Een dergelijke vereniging moet worden ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel .
Gebruikte begrippen in vereniging met volledige rechtsbevoegdheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer