woensdag 16 maart 2016

Verdiscontering

Verdiscontering


Onder verdiscontering verstaan we het verkopen van bijvoorbeeld wissels of promessen vóór de vervaldag onder verrekening van rente of disconto.
Gebruikte begrippen in verdiscontering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer