woensdag 16 maart 2016

verborgen werkloosheid

verborgen werkloosheid


De verborgen werkloosheid is die werkloosheid die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt.

Zo zal bijvoorbeeld een aantal jongeren bij ongunstige perspectieven op de arbeidsmarkt besluiten nog een tijd scholing te volgen in plaats van zich te melden als werkzoekende.

Als er weinig kansen op de arbeidsmarkt zijn, dan zullen er ook weinig mensen geneigd zijn om een poging te doen om aan het werk te komen terwijl ze dat wel willen.

Ook wordt de ziektewet veelvuldig gebruikt om werklozen te "stallen".
Gebruikte begrippen in verborgen werkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer