vrijdag 18 maart 2016

vennoot

vennoot


Een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap te vormen.
Gebruikte begrippen in vennoot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer

Begrippen waar vennoot in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


beherende vennoot
  ... Onder de beherende vennoot verstaan we de vennoot in een commanditaire vennootschap die in de zaken van de vennootschap...Lees meer
eurobv
  ... we spreken van een eurobv bij een combinatie van een engelse limited engelse vorm van de besloten vennootschap of bv...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
beurslidverenigingvoordeeffectenhandel
  ... een beurslid vereniging voor de effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid vereniging voor...Lees meer
voortzettingsbeding
  ... het voortzettingsbeding is een beding in een contract van een vennootschap onder firma bedoeld om duidelijkheid te scheppen bij het...Lees meer
commanditaire vennoot
  ... een commanditaire vennoot is een vennoot van een commanditaire vennootschap een ander woord is commandiet of stille vennoot...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
commandiet
  ... een ander woord voor commanditaire vennoot of stille vennoot is commandiet zie ook bij beherende vennoot...Lees meer