vrijdag 18 maart 2016

Veempolis

Veempolis


Een veempolis is een door het veem op de naam van het veem afgesloten verzekering waarbij de goederen die er door derden worden opgeslagen, verzekerd worden.

Deze verzekering is dus in opdracht van en voor rekening van het veem.
Gebruikte begrippen in veempolis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
veem
  ... een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren...Lees meer