vrijdag 18 maart 2016

vastegeldgroeiregel

vastegeldgroeiregel


De vastegeldgroeiregel is een aanbeveling uit de hoek van de monetaristen met betrekking tot de politiek van de Centrale bank.

Deze dient volgens hen de geldhoeveelheid jaarlijks met een percentage te laten groeien dat gelijk is aan de gemiddelde groei van de productie.
Gebruikte begrippen in vaste geldgroeiregel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer