vrijdag 18 maart 2016

Vast voorschot

Vast voorschot


Een vast voorschot is een krediet in de vorm van een éénmalig ter beschikking gesteld vast leningsbedrag waarvan de aflossing afhankelijk van de looptijd in één of meerdere termijnen geschiedt.
Gebruikte begrippen in vastvoorschot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer