vrijdag 18 maart 2016

Vast contractplan

Vast contractplan


Een zogenaamd vast contractplan is een vorm van een collectieve belegging waarbij de belegger zich verbindt gedurende een bepaalde tijd, periodiek vaste bedragen te besteden voor aankoop van participaties en/of aandelen.

Vertalingen van Vast contractplan

Engels: fixed contract plan  

Gebruikte begrippen in vastcontractplan


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
collectieve belegging
  ... onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
fixed
  ... de termfixed wordt gebruikt om één tak van een rente swap aan te geven de betalingen in deze tak bedragen...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer