zondag 13 maart 2016

Vakantierechten werknemers

Vakantierechten werknemers


De arbeidsovereenkomst of CAO bevat in het overgrote deel van de gevallen een bepaling over de vakantierechten van werknemers zoals het aantal vakantiedagen, leeftijdsdagen etc.

Als hierover niets is opgenomen geldt het wettelijk minimum van vier weken per jaar (vier maal het aantal bedongen werkdagen per week).

Voor deeltijdwerkers geldt eveneens een wettelijk minimum van vier weken per jaar.
Gebruikte begrippen in vakantierechten werknemers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer