woensdag 9 maart 2016

Uitwinning

Uitwinning


Onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen, om een vordering te verhalen.

Bijvoorbeeld de executieverkoop van uw woning ingeval u de hypotheek niet meer betaalt.
Gebruikte begrippen in uitwinning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
executieverkoop
  ... de mogelijkheid van een executieverkoop is een wezenlijk onderdeel van de hypotheek de geldverstrekker heeft het zogenaamde hypotheekrecht indien u...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar uitwinning in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


rangorde hypotheek
  ... de rangorde hypotheek is de volgorde waarin verschillende hypotheken op eenzelfde goed zijn gevestigd en die bepaald wordt door...Lees meer
voorrecht van uitwinning
  ... onder het voorrecht van uitwinning verstaan we het voorrecht van de borgen om te eisen dat de crediteur...Lees meer