zondag 13 maart 2016

Uitvoeringsprovisie ingezetene

Uitvoeringsprovisie ingezetene


Onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie ingezetene verstaan we een provisie voor het overmaken van een bedrag naar een bankrekening die in het buitenland door een ingezetene wordt aangehouden.

Hetzelfde geldt voor het ontvangen van een bedrag ten laste van een dergelijke rekening.
Gebruikte begrippen in uitvoeringsprovisie ingezetene


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
ingezetene
  ... volgens de nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan 1 natuurlijke personen die in nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer