zondag 13 maart 2016

Uitkeringen sociale verzekering in natura

Uitkeringen sociale verzekering in natura


Onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in verband met wettelijke sociale verzekeringen, die (grotendeels) met premies worden gefinancierd (bijvoorbeeld de levering van gezondheidsdiensten in het kader van de AWBZ).

Deze uitkeringen sociale verzekering in natura worden tot de overheidsconsumptie gerekend, niet tot de inkomensoverdrachten.
Gebruikte begrippen in uitkeringensocialeverzekeringinnatura


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer