zondag 13 maart 2016

Uitkeringen sociale verzekering in geld

Uitkeringen sociale verzekering in geld


De zogenaamde Uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens op grond van wettelijke sociale verzekeringen, die met premies worden gefinancierd. Voorbeelden van uitkeringen sociale verzekering in geld zijn WW- en WAO-uitkeringen.
Gebruikte begrippen in uitkeringensocialeverzekeringingeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
inkomensoverdrachten
  ... inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer