dinsdag 29 maart 2016

Tussentijdse gegevens

Tussentijdse gegevens


De zogenaamde tussentijdse gegevens zijn de gegevens die betrekking hebben op een periode die ligt tussen de afsluitingsdatum van het vorige boekjaar en die van het lopende boekjaar.

Ze geven een inzicht in de gang van zaken over die bepaalde periode en in de capaciteit van de administratie van de onderneming om te controleren en bij te sturen.
Gebruikte begrippen in tussentijdsegegevens


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer