dinsdag 29 maart 2016

tussenswap

tussenswap


Een tussenswap is een vorm van een swap waarbij noch aan de koopzijde noch aan de verkoopzijde een contante transactie plaatsvindt bij het afsluiten van een swap.

Voorbeeld: een verkoop van dollars op een termijn van drie maanden tegen een aankoop van hetzelfde dollarbedrag op zes maanden.
Gebruikte begrippen in tussenswap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer