woensdag 30 maart 2016

Turnaround document

Turnaround document


Een Turnaround document is een document in het betalingsverkeer dat na een bepaalde route voor de verwerking te hebben gevolgd weer terechtkomt bij degene die het heeft uitgegeven.
Gebruikte begrippen in turnaround document


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
turnaround
  ... onder een turn around verstaan we een positieve verandering bij een onderneming die gedurende een bepaalde periode problemen had...Lees meer