woensdag 30 maart 2016

Trustkantoor

Trustkantoor


Een trustkantoor is een organisatie die als trustee optreedt en dus een trust op kan zetten en kan beheren.

In veel gevallen zal de trustee ook een natuurlijk persoon zijn.
Gebruikte begrippen in trustkantoor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
trustee
  ... de trustee is een persoon die als toezichthouder beheerder in de rechten treedt van derden...Lees meer

Begrippen waar trustkantoor in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


trust akte
  ... we vinden de trusakte bij warrants waar de houders vaak een anonieme groep vormen...Lees meer