woensdag 30 maart 2016

Trustakte

Trustakte


Trustakte  bij warrants:

We vinden de trusakte bij warrants waar de houders vaak een anonieme groep vormen.

Teneinde de belangen veilig te stellen sluit de uitgevende instelling van de warrants met een trustkantoor een overeenkomst.

Dit trustkantoor behartigt dan verder de belangen van de warranthouders

Trustakte algemeen:

Een trustakte is het juridische document waarmee een trust wordt opgezet.
Gebruikte begrippen in trust akte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
trustkantoor
  ... een trustkantoor is een organisatie die als trustee optreedt en dus een trust op kan zetten en kan beheren...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer