woensdag 30 maart 2016

Trouwgeld

Trouwgeld


Onder Trouwgeld verstaat men creditsaldi waarover een hogere rente wordt vergoed naarmate deze saldi gedurende een langere tijd worden aangehouden.
Gebruikte begrippen in trouw geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer